IPCC 2021-08-12IPCC-rapporten 210812


Uttalande från Citizens’ Climate International, 9 augusti 2021 med anledning av den 6:e rapporten från IPCC

Idag publicerade IPCC en nära 4 000 sidor lång rapport, med stöd från 195 regeringar. Rapporten representerar global vetenskaplig konsensus och beskrivs av Förenta Nationernas generalsekreterare Antonio Guterres som en ”akut varning till mänskligheten”. Rapporten finner att storskalig störning av klimatet redan skett, och att detta påverkar alla regioner i världen. Vissa av dessa skador är irreparabla. Norra ishavet kan bli isfritt åtminstone en gång inom de kommande tre årtiondena. Vi kommer att nå 1,5 graders ökning av den globala medeltemperaturen någon gång mellan 2030 och 2040.


Enligt den mest avancerade forskningen är det nu endast med de mest ambitiösa klimatåtgärderna vi fortfarande har en chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader vid sekelskiftet. Enligt detta scenario kommer den globala uppvärmningen ändå att nå minst 1,6 grader innan den vänder nedåt igen, om alla rätta val görs så snabbt och genomgripande som möjligt.


CCL International:s talesperson Joe Robertson säger:

"Rapporten från IPCC:s första arbetsgrupp är den mest akuta varningen för de hot som ohejdad klimatstörning utgör.


Vi är en global organisation som stödjer ideella medborgarlobbyister i mer än 70 länder. Många av dem möter redan allvarliga risker i samband med väder, livsmedelsbrist, konflikter och ekonomisk påverkan till följd av klimatförändringarna. De mest grundläggande rättigheterna och möjligheterna till liv hotas överallt. Den här rapporten gör tydligt att snart kommer en nations eller institutions legitimitet bero på hur väl den lyckas hejda detta globala nödläge från att förvärras.


Rapporten slår fast att mänsklig aktivitet har gjort att klimatet destabiliserats mer än på tusentals år. Koldioxidhalten i atmosfären är högre än den varit någonsin sedan vår arts uppkomst.


Citizens’ Climate International finns för att stärka människor med olika bakgrunder att aktivt delta i att bygga politisk vilja för ett uthärdligt klimat. För att lyckas med det måste vi få civilsamhället, lokala och nationella ledare, och företag att tillsammans arbeta för att säkerställa att politik, handling, investeringar och våra vardagliga strävanden riktas mot en framtid som är hälsosam för människor och de ekosystem vi är beroende av."


Översättning: Henrik Petrén


https://citizensclimate.earth/2021/08/10/code-red-report-from-ipcc-warns-everything-is-at-stake/ www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2021-08-17